Phương pháp đào tạo nhân viên trong công việc hàng ngày

Phương pháp đào tạo nhân viên trong công việc hàng ngày

Đào tạo nhân viên là công việc cần thực hiện với bất cứ doanh nghiệp nào nếu như muốn có hiệu quả công việc cao hơn. Mỗi ngày được đào tạo, nhân viên  sẽ tiến bộ và hiệu quả cao...
read more
Khuyến khích nhân viên bận rộn học tập trong các chương trình đào tạo nhân sự

Khuyến khích nhân viên bận rộn học tập trong các chương trình đào tạo nhân sự

Khuyến khích nhân viên bận rộn học tập trong các chương trình đào tạo nhân sự là điều mà bất cứ doanh nghiệp nào đều thực hiện. Doanh nghiệp cần tìm ra cách khơi dậy nguồn cảm hứng học tập...
read more
Những khó khăn khi đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp

Những khó khăn khi đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp

Những khó khăn khi đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp là điều chắc chắn doanh nghiệp nào cũng có thể gặp phải nếu không có được giải pháp đào tạo phù hợp. Tùy vào mỗi điều kiện, đặc điểm...
read more
Thế nào là hệ thống đào tạo nội bộ trực tuyến hiệu quả?

Thế nào là hệ thống đào tạo nội bộ trực tuyến hiệu quả?

Một hệ thống đào tạo nội bộ trực tuyến hiệu quả sẽ mang đến cho doanh nghiệp những bước tiến rõ rệt. Tuy nhiên, việc xây dựng được hệ thống đào tạo nội bộ hiệu quả với mỗi doanh nghiệp...
read more
Tầm quan trọng của đào tạo kỹ năng mềm với các doanh nghiệp SMEs

Tầm quan trọng của đào tạo kỹ năng mềm với các doanh nghiệp SMEs

Đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp lớn mà còn với các doanh nghiệp SMEs. Với việc thành thạo các kỹ năng mềm, nhân viên...
read more
Những lý do doanh nghiệp của bạn cần triển khai chương trình đào tạo nhân sự

Những lý do doanh nghiệp của bạn cần triển khai chương trình đào tạo nhân sự

Một chương trình đào tạo nhân sự chất lượng là điều bất cứ doanh nghiệp nào cần chuẩn bị cho một chiến lược phát triển lâu dài. Đội ngũ nhân sự chất lượng cao là một lợi thế lớn của...
read more
Xu hướng đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp năm 2020

Xu hướng đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp năm 2020

Đội ngũ nhân sự là nhân tố quyết định đến sự phát triển vượt bậc của doanh nghiệp. Cập nhật xu hướng đào tạo nội bộ năm 2020 với những thay đổi đáp ứng thời đại là yêu cầu cần...
read more
Tác động của hệ thống quản trị đào tạo trực tuyến (LMS) với doanh nghiệp

Tác động của hệ thống quản trị đào tạo trực tuyến (LMS) với doanh nghiệp

Hệ thống quản trị đào tạo trực tuyến LMS đã và đang có những tác động tích cực đối với lợi ích của doanh nghiệp. Sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin lại càng khiến hình thức...
read more
Đào tạo trực tuyến – xu hướng của tương lai

Đào tạo trực tuyến – xu hướng của tương lai

Đào tạo trực tuyến đã không còn là hình thức xa lạ đối với nhiều doanh nghiệp Việt. Việc áp dụng đào tạo trực tuyến trong đào tạo nhân sự đã mang đến những hiệu quả nhất định. Trong bối...
read more
Quy trình đào tạo nhân sự trong các doanh nghiệp SMEs

Quy trình đào tạo nhân sự trong các doanh nghiệp SMEs

Quy trình đào tạo nhân sự trong các doanh nghiệp SMEs là một trong những vấn đề được rất nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm. Một quy trình tốt sẽ hỗ trợ mang đến cho doanh nghiệp hiệu quả tốt...
read more
1 2 3 12