Những quy định về hợp đồng thử việc mà người lao động cần biết

Hợp đồng thử việc (HĐTV) là căn cứ pháp lý được lập ra giữa doanh nghiệp và người lao động. Hiện nay, có rất nhiều người lao động không hiểu rõ quy định về hợp đồng thử việc dẫn đến tình trạng chịu thiệt thòi không đáng có. Cẩm nang doanh nghiệp sẽ giới thiệu những quy định về hợp đồng thử việc mà người lao động cần biết trong bài viết sau.

Căn cứ pháp luật về HĐTV

Theo Bộ luật Lao động 2012, tại Khoản 1 Điều 26 quy định về thử việc như sau: “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.”

Khi người lao động thử việc phải được ký kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Và trong hợp đồng phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 •  

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC 

1. Quy định về mức lương khi thử việc

 • Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 85% mức lương chính thức.
 • Thời hạn 3 ngày trước khi kết thúc thử việc, người sử dụng lao động phải báo cho NLĐ về kết quả thử việc.
 • Nếu đạt yêu cầu phải ký kết hợp đồng lao động ngay.
 • Nếu không đạt yêu cầu có quyền chấm dứt hợp đồng thử việc.
 • Người vi phạm sẽ bị phạt từ 2 – 5 triệu đồng. Đồng thời buộc trả 100% tiền lương cho NLĐ.

2. Quy định về thời gian thử việc

Theo điều 27 bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13 quy định: Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và đảm bảo các điều kiện sau:

 • Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.
 • Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
 • Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Lưu ý: Công việc mang tính thời vụ KHÔNG PHẢI thử việc.

Trong thời gian thử việc

 • Trong thời gian thử việc, bạn có quyền nghỉ – không làm việc nữa mà không cần báo trước cho phía doanh nghiệp, cũng như không phải bồi thường. Nếu việc làm thử không đạt yêu cầu đã thỏa thuận trước đó.
 • Đồng thời, phía doanh nghiệp cũng có quyền cho bạn nghỉ ngang. Nếu công việc làm thử không đạt yêu cầu mà họ không phải báo trước và không phải bồi thường về việc này.

Lưu ý:  Trong 2 trường hợp nêu trên, phía doanh nghiệp đều phải thanh toán đầy đủ khoản lương trong thời gian bạn đã thử việc nhé.

Kết thúc thời gian thử việc

 • Trong vòng 03 ngày trước khi kết thúc thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả về việc làm thử của người lao động.
 • Nếu đạt yêu cầu thì phải ký kết hợp đồng lao động chính thức ngay khi kết thúc thời gian thử việc.
 • Nếu không thông báo về kết quả làm việc cũng như không ký kết hợp đồng lao động chính thức khi kết thúc thời gian thử việc mà vẫn để người lao động tiếp tục làm việc thì nghiễm nhiên, hợp đồng thử việc đó trở thành hợp đồng lao động chính thức. Và lúc này, lương thực nhận của bạn là 100% chứ không phải 85% như trong thời gian thử việc nữa.

4. Thời gian thử việc có được đóng BHXH? 

Thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH

Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 186 Bộ Luật Lao động quy định. Dù không tham gia BHXH cho lao động thử việc nhưng công ty có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương cho NLĐ 1 khoản tiền tương đương với tỷ lệ mức đóng BHXH bắt buộc thuộc phần trách nhiệm của công ty là 22% (bao gồm BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%).

Kết luận:

 • Nếu thời gian thử việc doanh nghiệp làm hợp đồng rõ ràng: Thời gian thử việc, mức lương thử việc… thì không phải đóng BHXH.
 • Nếu thời gian thử việc mà ghi trong HĐLĐ dài hạn hoặc >3 tháng thì sẽ phải đóng BHXH cho cả thời gian thử việc đó.
 • Kết thúc thời gian thử việc phải có quyết định là làm tiếp hay nghỉ việc (Nếu làm tiếp phải ký hợp đồng và phải tham gia BHXH).

Xem thêm: Quy định về góp vốn trong công ty cổ phần, công ty TNHH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *