Phương pháp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng – GTGT

Phương pháp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng – GTGT

Ngày nay việc sử dụng các phần mềm hộ trợ để thực hiện các thao tác hạch toán kế toán rất phổ biến trên khắp cả nước. Các chính sách, thông tư và nghị định liên quan đến luật thuế...
read more
Tổng hợp các đối tượng đang phải chịu thuế giá trị gia tăng – GTGT nên biết

Tổng hợp các đối tượng đang phải chịu thuế giá trị gia tăng – GTGT nên biết

Camnangdoanhnghiep chia sẻ bài viết tổng hợp các đối tượng đang phải chịu thuế giá trị gia tăng – GTGT, để mọi người tham khảo dưới đây. Theo TT 32/2007/TT-BTC, hướng dẫn thi hành nghị định số 158/20...
read more
Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ

Theo TT số 32/2007/TT-BTC thì giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ được xác định cụ thể như sau: 1– Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra...
read more
Cần lưu ý 26 đối tượng thuộc loại không chịu thuế giá trị gia tăng

Cần lưu ý 26 đối tượng thuộc loại không chịu thuế giá trị gia tăng

Theo thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NCC-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng như....
read more
Tuyển tập 7 trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng

Tuyển tập 7 trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng

Theo thông tư 219/2013/TT-BTS quy định những trường hợp sau không cần phải kê khai và tính nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định cụ thể như sau. 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về...
read more
Tìm hiểu phương pháp tính trực tiếp trên thuế giá trị gia tăng

Tìm hiểu phương pháp tính trực tiếp trên thuế giá trị gia tăng

1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc,...
read more