Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý

Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý

Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý Công ty trả lương cho giám đốc. Vậy chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý là quy định ở đâu?...
read more
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 2020

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 2020

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập tính thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 1. Phương pháp tính thuế TNDN...
read more
Quy định mới về khoản trợ cấp mất việc làm khi xác định thuế TNDN

Quy định mới về khoản trợ cấp mất việc làm khi xác định thuế TNDN

Chế độ cho người lao động luôn được bảo đảm; không chỉ khi họ còn đang làm việc tại doanh nghiệp mà ngay cả khi bị mất việc làm; do doanh nghiệp không thể sắp xếp công việc cũng được...
read more
Điều kiện trích khấu hao nhanh tài sản cố định trong doanh nghiệp

Điều kiện trích khấu hao nhanh tài sản cố định trong doanh nghiệp

Khấu hao nhanh tài sản cố định (TSCĐ) là phương pháp trích khấu hao TSCĐ với mức cao để thu hồi vốn nhanh hơn khi đầu tư vào TSCĐ đó. Phương pháp này giúp doanh nghiệp có thể thu hồi...
read more
Chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản chi phí được trừ là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN gồm: Toàn bộ các hoá đơn, chứng từ hợp lý theo quy định của luật thuế Chi mua hàng hoá dịch vụ từng lần có...
read more
Phương pháp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng – GTGT

Phương pháp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng – GTGT

Ngày nay việc sử dụng các phần mềm hộ trợ để thực hiện các thao tác hạch toán kế toán rất phổ biến trên khắp cả nước. Các chính sách, thông tư và nghị định liên quan đến luật thuế...
read more
Tổng hợp các đối tượng đang phải chịu thuế giá trị gia tăng – GTGT nên biết

Tổng hợp các đối tượng đang phải chịu thuế giá trị gia tăng – GTGT nên biết

Camnangdoanhnghiep chia sẻ bài viết tổng hợp các đối tượng đang phải chịu thuế giá trị gia tăng – GTGT, để mọi người tham khảo dưới đây. Theo TT 32/2007/TT-BTC, hướng dẫn thi hành nghị định số 158/20...
read more
Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ

Theo TT số 32/2007/TT-BTC thì giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ được xác định cụ thể như sau: 1– Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra...
read more
Cần lưu ý 26 đối tượng thuộc loại không chịu thuế giá trị gia tăng

Cần lưu ý 26 đối tượng thuộc loại không chịu thuế giá trị gia tăng

Theo thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NCC-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng như....
read more
Tuyển tập 7 trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng

Tuyển tập 7 trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng

Theo thông tư 219/2013/TT-BTS quy định những trường hợp sau không cần phải kê khai và tính nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định cụ thể như sau. 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về...
read more