Tìm hiểu phương pháp tính trực tiếp trên thuế giá trị gia tăng

Tìm hiểu phương pháp tính trực tiếp trên thuế giá trị gia tăng

1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc,...
read more